Notariusz, Łódź, Śródmieście | Jan Franciszek Lewek
Kancelaria Notarialna ul.Narutowicza 69 lok.5 Łódź; tel/fax. 42 678 00 11; kom.506 260 950; kancelaria@notariusz-lewek.pl ; Notariusz , Łódź
Strona główna Kancelarii Notarialnej w Łodzi
Czynności Notarialne
Opłaty
Kontakt z Kancelarią Notarialną w Łodzi
Mapa Strony
Czynności Notarialne

  

Notariusz dokonuje następujących czynności:

- sporządza akty notarialne;Notariusz Lodz Czynności notarialne Kancelaria Notarialna Jan Franciszek Lewek

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

- sporządza poświadczenia;

- doręcza oświadczenia;

- spisuje protokoły;

- sporządza protesty weksli i czeków;

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
- wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

- ustanawianie tytułów egzekucyjnych

(np. tzw. poddanie się rygorowi egzekucji wymagane przy uzyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich - Urzędu Pracy)
 
 
Strona główna Kancelarii Notarialnej w ŁodziCzynności NotarialneOpłatyKontakt z Kancelarią Notarialną w ŁodziMapa Strony