Notariusz, Łódź, Śródmieście | Jan Franciszek Lewek
Kancelaria Notarialna ul.Narutowicza 69 lok.5 Łódź; tel/fax. 42 678 00 11; kom.506 260 950; kancelaria@notariusz-lewek.pl ; Notariusz , Łódź
Strona główna Kancelarii Notarialnej w Łodzi
Czynności Notarialne
Opłaty
Kontakt z Kancelarią Notarialną w Łodzi
Mapa Strony
Strona główna Kancelarii Notarialnej w Łodzi

Szanowni Państwo,

Jan Franciszek Lewek decyzją Ministra Sprawiedliwości, powołany został na notariusz lodz kancelaria notarialna lodz J.F.Lewekstanowisko notariusza z siedzibą kancelarii notarialnej w Łodzi, która świadczy usługi w pełnym zakresie przewidzianym prawem.

Czynności notarialnych notariusz
dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie powyższych uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. 
KANCELARIA NOTARIALNA ZNAJDUJE SIĘ NA UL. NARUTOWICZA 69  (RÓG LINDLEYA), W CENTRUM ŁODZI,  W BLISKIM SĄSIEDZTWIE SĄDÓW APELACYJNEGO I OKRĘGOWEGO W ŁODZI.

MIEJSCA PARKINGOWE PRZED BUDYNKIEM KANCELARII PRZY ULICY NARUTOWICZA 69, A TAKŻE  NA ULICY TRAMWAJOWEJ.Notariusz,Łódź, tel. 426780011

Notariusz Jan Franciszek Lewek, Kancelaria Notarialna w Łodzi

OŚWIADCZENIE:
Nie wyrażam zgody na kierowanie linków ze stron zewnętrznych na moją stronę.W związku z uchwałą Krajowej Rady Notarialnej z dnia 05 lipca 2013 roku prosimy administratorów stron zewnętrznych o kierownie linków na stronę wskazaną w uchwale KRN.
 

 
Strona główna Kancelarii Notarialnej w ŁodziCzynności NotarialneOpłatyKontakt z Kancelarią Notarialną w ŁodziMapa Strony